भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Navakarnataka Vijnana Tantrajnana Padasampada (2011)

Navakarnataka Publications Private Limited

ಅಂದಾಜು

(ಗ) ನೋಡಿ: ಸನ್ನಿಹಿತ

ಅಂದಾಜು

(ಸಂ) ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಗಣಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಂಡಿಸುವ ಮೌಲ್ಯ; ವಾಸ್ತವತೆಯ ಸನ್ನಿಹಿತ ಸ್ಥಿತಿ

ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ

(ಎಂ) ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಗಳಿಗೆ ತಗಲಬಹುದಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿವರವಾದ ತಪಶೀಲು; ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ವೆಚ್ಚ ತಿಳಿಯುವರು

ಅಂಧಕಾರ ಯುಗ

(ಸಾ) ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನ ಕಾಲದಿಂದ (ಕ್ರಿ.ಶ. ೩೯೫) ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಸುಮಾರು ೧೪೫೦ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿ; ಯೂರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಶೂನ್ಯತೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲ. ಕತ್ತಲೆ ಯುಗ, ಅಜ್ಞಾನ ಯುಗ

ಅಂಧಾಂತ್ರ ಉರಿಯೂತ

(ವೈ) ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಆದಿ ಕುರುಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಉರಿಯೂತ. ಮೊಂಡು ನಾಳದ ಉರಿಯೂತ. ಅಂಧಾಂತ್ರ ಶೋಭೆ. ಟಿಫ್‌ಲೈಟಿಸ್

ಅಂಬರ್

(ಭೂವಿ) ಕಾವಿಯಂಥ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಪ್ಪು ಕಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ. ಕಂದುಕಾವಿ

ಅಂಬರ್‌ಹಕ್ಕಿ

(ಪ್ರಾ) ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹೆರನ್ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಫ್ರಿಕದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ

ಅಂಬಲಿ ಮೀನು

(ಪ್ರಾ) ಸೀಲೆಂಟರೇಟ (ಕುಟುಕು ಕಣವಂತ) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ, ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ, ಕೊಡೆ ಆಕಾರದ ಮೀನು. ಪಾರಕ, ಲೋಳೆ ಲೋಳೆಯಾದ ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ತುಲವಾಗಿ ಎಂಟು ಕಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಎಂಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಟುವ ತಂತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಲೋಳೆ ಮೀನು, ಜೆಲ್ಲಿ ಮೀನು

ಅಂಶ

(ಗ) ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಜಕ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಸರು ಛೇದ. ಛೇದದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಶ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾ : ¾ ರಲ್ಲಿ ಅಂಶ ೩, ಛೇದ ೪. ನೋಡಿ: ಛೇದ

ಅಂಶೀಕರಣ

(ರ) ನೋಡಿ: ಭಿನ್ನೀಕರಣ

ಅಕಂಡ್ರೈಟ್

(ಭೂವಿ) ಒಂದು ಬಗೆಯ ಶಿಲಾಸದೃಶ ಕಾಂಡ್ರ್ಯೂಲ್‌ರಹಿತ ಉಲ್ಕಾಪಿಂಡ

ಅಕಶೇರುಕ

(ಪ್ರಾ) ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿ

ಅಕಾಲ ಪ್ರಸವ

(ವೈ) ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವರ್ಧನೆಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ (ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಾಗಿ ೩೫ ವಾರಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ) ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಸವ. ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲಪೂರ್ವ ಜನನ

ಅಕೇಂದ್ರಿತ

(ಸ) ಕ್ರೋಮೊಸೋಮ್‌ಗಳಿಗೂ ಕ್ರೋಮೊ ಸೋಮ್ ವಲಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಿದಂತೆ ಸೆಂಟ್ರೊಮಿಯರ್ ಇಲ್ಲದ

ಅಕೋನಕ ರೇಖೆ

(ಭೂ) ಕಾಂತೀಯ ದಿಕ್ಪಾತ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆ; ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾಂತೀಯ ಉತ್ತರ ಬಿಂದುಗಳು ವಿಚಲಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಿವು

ಅಕ್ಕಿ

(ಸ) ಬತ್ತದ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಡೆದ ಕಾಳು. ಪಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥ ಹೆಚ್ಚು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ. ಇದರ ತೌಡು ದನಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೇವು. ನೋಡಿ: ಬತ್ತ

ಅಕ್ಕಿ ಪತಂಗ

(ಪ್ರಾ) ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟಿರ ಗಣ, ಪೈರಾಲಿಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೀಟ. ಕಾರ್ಸೈರ ಕಿಫಲೋನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಾಮ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ನೂಲು ಎಳೆಗಳಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ ಬಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅವನ್ನು ನಿರುಪಯುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಅಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್

(ವೈ) ದೇಹದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಧಿ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಅಥವಾ ಸಂವೇದನಹರಣ ಮಾಡುವ ರೋಗಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ. ಚೀನಾ ಮೂಲದ್ದು. ಇದರ ಕಾರ್ಯರೀತಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ. ಆದರೆ ಶರೀರವು ತನ್ನದೇ ಎಂಡೋರ್ಫಿನ್ (ಎಂಡೋಜೀನಸ್ ಮಾರ್ಫಿನ್‌ನ ಹೃಸ್ವನಾಮ)ಗಳೆಂಬ ನೋವುಶಾಮಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಅಕ್ರಿಫ್ಲೆವಿನ್

(ವೈ) ಗಾಢ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಫಟಿಕ ಪದಾರ್ಥ; ಪೂತಿರೋಧಕ, ಗಾಯಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ೩,೬-ಡೈ ಅಮೀನೋ-೧೦ ಮೀಥೈಲ್ ಅಕ್ರಿಡಿನಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. C14H14N3Cl

ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ

(ರ) CH2=CH.COOH, ಅಸೆಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ವಾಸನೆ ಇರುವ ಸುಲಭ ಕ್ರಿಯಾಪಟು ಪದಾರ್ಥ. ದ್ರಬಿಂ ೧೩0ಸೆ; ಕುಬಿಂ ೧೪೧0ಸೆ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App