भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Navakarnataka Vijnana Tantrajnana Padasampada (2011)

Navakarnataka Publications Private Limited

ಅಂಡವಿಜ್ಞಾನ

(ಪ್ರಾ) ಮೊಟ್ಟೆಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಕ್ಕಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಅಂಡಾಣು ಬೀಜ ವರ್ಗಾವಣೆ

(ವೈ) ವಯೋಸಂಬಂಧಿತ ಬಂಜೆತನದಿಂದ ಅಥವಾ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ ತಗಲಿದ ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಅಂಡಾಣು ಬೀಜ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೊದಲ ಹಂತ, ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಡಾಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೀಜವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುವುದು. ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅದರೊಳಗಿರುವ ಅಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಟ್ಟ ಬೀಜವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ಮೂರನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಸಿಗೊಂಡ ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ವೀರ್ಯಾಣುವಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಿಸುವುದು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ನೆಡುಪೂರ್ವ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ-ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಟುವುದು. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಹೆಂಗಸರೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಅಂಡಾಶಯ

(ಪ್ರಾ) ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಅಂಡಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿರುವ ಜನನಾಂಗ. ಕಶೇರುಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಎರಡು ಜನನಾಂಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. (ಸ) ಶಲಾಕೆಯ ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಟೊಳ್ಳು ಭಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಡಕಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಭಾಗ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಶಲಾಕೆಗಳು ಕೂಡಿಯೂ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು

ಅಂಡಾಶಯ ಕುಹರ

(ಪ್ರಾ) ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡಗಳಿರುವ ಸಂಚಿಯಂಥ ನಾಳಗಳಲ್ಲೊಂದು

ಅಂಡಾಶ್ಮ

(ಭೂವಿ) ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದುಂಡು ಕಣಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜಲಜಶಿಲೆ/ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಹಾಗೂ ಯೂರೋಪಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜುರಾಸಿಕ್ ಭೂಸ್ತರದ ಉನ್ನತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಭ್ಯ

ಅಂಡಾಶ್ಮ

(ಭೂವಿ) ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್, ಕಾಮೊಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಡೊಲೊಮೈಟ್‌ನಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗೋಳೀಯವಾದ, ಮೀನಿನ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ, ವ್ಯಾಸ ೨ ಮಿಮೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ಸ್ತರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅರೀಯ ತಂತುಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಜಲಜಶಿಲೆಯ ಮುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿ. ಸಮುದ್ರ ತಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ರಾಶಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

ಅಂಡಿಸೈಟ್

(ಭೂವಿ) ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಸಂಯೋಜನೆ ಇದ್ದು ಪ್ಲೇಜಿಯೊಕ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಫೆಲ್ಡ್‌ಸ್ಪಾರ್ ಆಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಿಕ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ (ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಲಾವ)

ಅಂಡೋತ್ಸರ್ಗ

(ಜೀ) ಅಂಡಗಳು ರಚಿತವಾಗುವುದು; ಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಅಂಡಗಳು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಅಂಡೋತ್ಪಾದಕ

(ಪ್ರಾ) ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡುವ (ಪ್ರಾಣಿ). ಮರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವರ್ಧನೆಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಒಡಲಿನ ಹೊರಗೆ ಜರುಗುತ್ತವೆ – ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ. ನೋಡಿ : ಜರಾಯುಜ

ಅಂತಃಆಣವಿಕ

(ಭೌ) ಅಣುವಿನೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡ

ಅಂತಃಆಣವಿಕ ಉಸಿರಾಟ

(ಜೀ) ಸಹಜ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತಿತರ ಅವಶ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಅವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿಯೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಅಂತಃಕರ್ಷಿ

(ಪ್ರಾ) ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆಳೆದು ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೊಳವೆಯಂಥ ಆವರಣ ರೂಪಿಸುವ (ಹುಳುವಿನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯ) ಶರೀರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಅಥವಾ ರಚನೆ. (ಮವೈ) ಅಂತರ್ಮುಖಿ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಅಂತಃಕೋಶೀಯ

(ಜೀ) ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ನಡೆಯುವ

ಅಂತಃಚಕ್ರಜ

(ಗ) ಸ್ಥಿರ ವೃತ್ತದೊಳಗೊಂದು ಚರ ವೃತ್ತ ಉರುಳುವಾಗ ಅದರ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿಯ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದು ರೇಖಿಸುವ ಸಮತಲ ವಕ್ರರೇಖೆ. ಹೈಪೊಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡ್

ಅಂತಃಪರಪುಷ್ಟ

(ಪ್ರಾ) ಆತಿಥೇಯ ಜೀವಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ಜೀವಿಸುವ ಪರೋಪಜೀವಿ

ಅಂತಃಪ್ರಕಾಶ

(ಭೌ) ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿಯ ಯಾವುದೇ ಅಪಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕುಹರ ಭಿತ್ತಿಗಳ ರೂಪರೇಖೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳ ಒಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಯಿಸುವುದು

ಅಂತಃಪ್ರವೇಶ

(ವೈ) ಒಂದು ಶರೀರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರದ ಒಂದು ಭಾಗದೊಳಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷ ಜನನಾಂಗ ಸ್ತ್ರೀ ಜನನಾಂಗದೊಳಗೆ, ತೂರುವುದು. ಒಳತೂರಿಕೆ

ಅಂತಃಫಲಭಿತ್ತಿ

(ಸ) ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪದರಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಪದರ

ಅಂತಃಸರಣ

(ಸ) ಪರಾಸರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್‌ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆ. ಬೀಜಗಳು ನೀರು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಉಬ್ಬುವ, ಮೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ

ಅಂತಃಸ್ಪರ್ಶಕ ವೃತ್ತ

(ಗ) ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಭುಜಗಳನ್ನೂ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವೃತ್ತ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತಃಕೇಂದ್ರ. ಇದು ಕೋನ ಸಮದ್ವಿಭಾಜಕ ಗಳ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು. ಅಂತಃ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭುಜಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಈ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಃತ್ರಿಜ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು. ನೋಡಿ: ಬಹಿರ್ವೃತ್ತ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App