भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Navakarnataka Vijnana Tantrajnana Padasampada (2011)

Navakarnataka Publications Private Limited

ಅಷ್ಟಿಫಲ

(ಸ) ಸಿಹಿ ತಿರುಳು, ಅದರೊಳಗೆ ತುಸು ಚಪ್ಪಟೆ ಮೊನಚು ಓಟೆ ಇರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ದುಂಡು ಹಣ್ಣು. ಉದಾ: ಪ್ಲಮ್, ಮಾವು, ಆಲಿವ್, ಪೀಚ್

ಅಸಂಗ ಜನನ

(ಜೀ) ಲೈಂಗಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನವಿಲ್ಲದೇ ರೂಪಿತವಾದ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ. ಕಾಯಕ ಪ್ರಸಾರವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ. ಅಲೈಂಗಿಕೋತ್ಪತ್ತಿ

ಅಸಂಗತ

(ಸಾ) ಯಾವುದೇ ದೋಲನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪಕ ಬಲವು ವಿಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರೇಖೀಯ ವಾಗಿದ್ದು ಚಲನೆಯು ಸರಳ ಸಂಗತವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು

ಅಸಂಗತ ಪ್ರಸರಣ

(ಭೌ) ಪ್ರಬಲ ಅವಶೋಷಣ ಪಟ್ಟೆ ಇದ್ದು ವಕ್ರೀಭವನಾಂಕದ ಮೌಲ್ಯ ಪಟ್ಟೆಯ ದೀರ್ಘ ತರಂಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಚ್ಚವೂ ಹ್ರಸ್ವ ತರಂಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ನವೂ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರಸರಣ ಬಗೆ; ಎಂದೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಶ್ರಗ ಮೂಡಿಸುವ ರೋಹಿತದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಅವುಗಳ ಎಂದಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಅಸಂಗತತೆ

(ಸಾ) ನಿರ್ಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಚ್ಯುತಿಗೊಂಡ ಮೌಲ್ಯ. ಅಸಾಂಗತ್ಯ

ಅಸಂಪೀಡನಶೀಲತೆ

(ಭೌ) ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗಲೂ ವಸ್ತು ತನ್ನ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಣ. ಅಸಂಕೋಚ್ಯತೆ, ಅಸಂಪೀಡ್ಯತೆ

ಅಸಮಕರ್ಷಕ

(ರ, ವೈ) ನೋಡಿ: ಸಮಕರ್ಷಕ

ಅಸಮಕಾಲೀಯ

(ಸಾ) ಪರಸ್ಪರ ಲಯ ಹೊಂದದ, ಏಕಕಾಲಿಕವಲ್ಲದ. ಭಿನ್ನಕಾಲಿಕವಾದ

ಅಸಮಕಾಲೀಯ ದತ್ತ ಪ್ರೇಷಣೆ

(ಕಂ) ಒಂದು ಪ್ರತೀಕದ ಪ್ರೇಷಣೆಯ ಅಂತ್ಯವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರತೀಕದ ಪ್ರೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ದತ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಷಿಸುವುದು

ಅಸಮಂಜಸ

(ವೈ) ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಉದಾ : ಎ ಗುಂಪಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಬಿ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಅಪಾಯಕಾರೀ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ೨. ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ

ಅಸಮಂಜಸತೆ

(ಗ) ನೋಡಿ: ವಿರೋಧ, ವ್ಯಾಘಾತ

ಅಸಮತೆ

(ಗ) ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು, ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕದು ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು. aಯು bಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಚಿಹ್ನೆಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು: a>b. ಹಾಗೆಯೇ bಯು aಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು b

ಅಸಮತೋಲ

(ವೈ) ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ನರಮಂಡಲ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ

ಅಸಮದೃಷ್ಟಿ

(ಭೌ) ವಕ್ರಾಕೃತಿ ದರ್ಪಣ, ಮಸೂರ ಅಥವಾ ಮಸೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯ ದೋಷ: ಬಿಂದುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಬಿಂದುವೇ ಕಾಣಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. (ವೈ) ದೃಷ್ಟಿಪಟಲದ ವಕ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಏಕಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡದಿರುವ ದೋಷ. ಅಬಿಂದುಕತೆ, ಕೋಚುದೃಷ್ಟಿ

ಅಸಮದೃಷ್ಟಿರಹಿತ ಮಸೂರ

(ತಂ) ದೃಕ್ ಸಲಕರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಕಾಚ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬಿಂದುಕತೆ ಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿರೂಪನಗಳನ್ನೂ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ವೈ) ಅಸಮ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸು ವಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡಕದ ಮಸೂರ. ಇದು ಲಂಬೀಯ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿತಿಜೀಯ ತಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ

ಅಸಮನ್ವಯ

(ವೈ) ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ನಾಯುವೃಂದಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬದಲು ಒಂದೊಂದೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸತೊಡಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಒದಗದು

ಅಸಮಪರ್ಣಿ

(ಸ) ಒಂದೇ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಆಕಾರಗಳ ಎಲೆಗಳಿರುವ

ಅಸಮಭಾಜ್ಯ ರಾಶಿಗಳು

(ಗ) ಏಕಭಾಜಕವಿರದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣ. ಉದಾ : ೫, ೧೪, ೨೮, ೩೫. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಇಲ್ಲ. ಅನಪವರ್ತ್ಯ ರಾಶಿಗಳು. ನೋಡಿ: ಸಮಭಾಜ್ಯ ರಾಶಿಗಳು

ಅಸಮಭುಜೀಯ ತ್ರಿಕೋನ

(ಗ) ಯಾವ ಎರಡು ಭುಜಗಳೂ ಸಮವಾಗಿರದ ತ್ರಿಕೋನಾಕೃತಿ

ಅಸಮಮಾಪನೀಯ

(ಭೌ) ಎಲ್ಲ ದಿಶೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರದ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಫಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App